हरियाणा मंडी भाव बुलेटिन – 8 अक्टूबर 2021

समूह: फल

सेब
गुडगाँव 125 क्विंटल ₹ 6000 ₹ 7000 ₹ 6500
नारायणगढ़ 29.6 क्विंटल ₹ 2500 ₹ 3500 ₹ 3200
नरवाना 35.6 क्विंटल ₹ 1700 ₹ 8000 ₹ 4750
शहजादपुर 2 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 2000 ₹ 2000

केला
बरारा 11.5 क्विंटल ₹ 1800 ₹ 2000 ₹ 1800
गुडगाँव 63 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 3000 ₹ 2500
कालांवाली 1 क्विंटल ₹ 1800 ₹ 2000 ₹ 2000
नरवाना 180 क्विंटल ₹ 1300 ₹ 1300 ₹ 1300
शाहाबाद 57 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2555 ₹ 2100
शहजादपुर 1.1 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 2500 ₹ 1500

अंगूर
नारायणगढ़ 1.4 क्विंटल ₹ 8000 ₹ 17000 ₹ 13000

अमरूद
बरारा 0.6 क्विंटल ₹ 1200 ₹ 5000 ₹ 1200
गुडगाँव 32 क्विंटल ₹ 3000 ₹ 5000 ₹ 4000
नारायणगढ़ 1.1 क्विंटल ₹ 3000 ₹ 7000 ₹ 5000
शहजादपुर 1 क्विंटल ₹ 5000 ₹ 5000 ₹ 5000

मौसंबी
बरारा 1 क्विंटल ₹ 3800 ₹ 3800 ₹ 3800
नारायणगढ़ 9.7 क्विंटल ₹ 2500 ₹ 3200 ₹ 2800
नरवाना 29 क्विंटल ₹ 3000 ₹ 3000 ₹ 3000
शाहाबाद 17 क्विंटल ₹ 2600 ₹ 3350 ₹ 3000

संतरा
नारायणगढ़ 1.7 क्विंटल ₹ 3000 ₹ 4000 ₹ 3600
शाहाबाद 7 क्विंटल ₹ 3000 ₹ 5280 ₹ 3000

अनार
बरारा 0.5 क्विंटल ₹ 8928 ₹ 8928 ₹ 8928
गुडगाँव 63 क्विंटल ₹ 8000 ₹ 10000 ₹ 9000
नारायणगढ़ 1.5 क्विंटल ₹ 6000 ₹ 6000 ₹ 6000
शाहाबाद 2 क्विंटल ₹ 6000 ₹ 7000 ₹ 6150

तरबूज
बरारा 18.6 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2000 ₹ 2000
नारायणगढ़ 0.3 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2000 ₹ 2000
शहजादपुर 1 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2360 ₹ 2000

समूह: मसाले

लहसुन
शाहाबाद 4 क्विंटल ₹ 2860 ₹ 4500 ₹ 3500

अदरक
नारायणगढ़ 4.2 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 2500 ₹ 2000
शहजादपुर 1.9 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2500 ₹ 2500

समूह: सब्जियां

केला – हरा
गोहाना 102 क्विंटल ₹ 1800 ₹ 2000 ₹ 1800
नारायणगढ़ 202 क्विंटल ₹ 1200 ₹ 1700 ₹ 1300

भिन्डी
बरारा 1.8 क्विंटल ₹ 1100 ₹ 1300 ₹ 1100
गोहाना 8 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 1600 ₹ 1500
नारायणगढ़ 1.9 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 2000 ₹ 1600
सदौरा 7 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 1500 ₹ 1500
शाहाबाद 2 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 1500 ₹ 1500
शहजादपुर 1 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 2500 ₹ 2000

करेला
बरारा 0.3 क्विंटल ₹ 1400 ₹ 1600 ₹ 1400
नारायणगढ़ 1.9 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 2000 ₹ 1600
सदौरा 1 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2000 ₹ 2000
शाहाबाद 1 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2200 ₹ 2100
शहजादपुर 1 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 1500 ₹ 1500

लौकी
बरारा 43.8 क्विंटल ₹ 800 ₹ 1000 ₹ 800
बरवाला 125 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 1500 ₹ 1250
गुडगाँव 96 क्विंटल ₹ 600 ₹ 800 ₹ 700
नारायणगढ़ 7.6 क्विंटल ₹ 400 ₹ 800 ₹ 700
सदौरा 9 क्विंटल ₹ 400 ₹ 400 ₹ 400
शाहाबाद 14 क्विंटल ₹ 600 ₹ 1000 ₹ 700
शहजादपुर 4.2 क्विंटल ₹ 500 ₹ 800 ₹ 500

बैंगन
बरारा 2.7 क्विंटल ₹ 1200 ₹ 1500 ₹ 1200
बरवाला 60 क्विंटल ₹ 1600 ₹ 2000 ₹ 1800
गोहाना 6 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 1800 ₹ 1500
गुडगाँव 36 क्विंटल ₹ 800 ₹ 1200 ₹ 1000
नारायणगढ़ 2.2 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 2000 ₹ 1500
सदौरा 5 क्विंटल ₹ 1600 ₹ 1800 ₹ 1700
शाहाबाद 7 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 2000 ₹ 1800
शहजादपुर 1.5 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 1200 ₹ 1000

पत्ता गोभी
बरारा 0.8 क्विंटल ₹ 900 ₹ 1400 ₹ 900
गुडगाँव 57 क्विंटल ₹ 800 ₹ 1000 ₹ 900
नारायणगढ़ 6.2 क्विंटल ₹ 800 ₹ 1500 ₹ 1000
सदौरा 5 क्विंटल ₹ 1200 ₹ 1200 ₹ 1200
शाहाबाद 7 क्विंटल ₹ 1300 ₹ 1600 ₹ 1500
शहजादपुर 1.8 क्विंटल ₹ 500 ₹ 1500 ₹ 1000

शिमला मिर्च
नारायणगढ़ 2.4 क्विंटल ₹ 1700 ₹ 3000 ₹ 2500
शाहाबाद 2 क्विंटल ₹ 3000 ₹ 4000 ₹ 3500

शहजादपुर1 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2000 ₹ 2000

गाजर
नारायणगढ़ 0.9 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 1500 ₹ 1100
शाहाबाद 1 क्विंटल ₹ 1800 ₹ 2000 ₹ 1900

गोभी
बरवाला 140 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2000 ₹ 2000
नारायणगढ़ 21.2 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 2000 ₹ 1200
नरवाना 10.4 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 2000 ₹ 1500
सदौरा 38 क्विंटल ₹ 1200 ₹ 2000 ₹ 1500
शाहाबाद 23 क्विंटल ₹ 1200 ₹ 3000 ₹ 1500
शहजादपुर 3.6 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 2200 ₹ 1500

अरबी
नारायणगढ़ 1.4 क्विंटल ₹ 600 ₹ 1000 ₹ 800
सदौरा 2 क्विंटल ₹ 800 ₹ 1000 ₹ 900
शाहाबाद 4 क्विंटल ₹ 600 ₹ 1100 ₹ 700
शहजादपुर 1 क्विंटल ₹ 1200 ₹ 1200 ₹ 1200

धनिए
नारायणगढ़ 0.4 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 4000 ₹ 3000

खीरा
बरारा 3.8 क्विंटल ₹ 800 ₹ 1400 ₹ 800
गोहाना 35 क्विंटल ₹ 700 ₹ 1000 ₹ 700
गुडगाँव 108 क्विंटल ₹ 800 ₹ 1200 ₹ 1000
नारायणगढ़ 9.8 क्विंटल ₹ 700 ₹ 1200 ₹ 850
सदौरा 8 क्विंटल ₹ 800 ₹ 1000 ₹ 900
शाहाबाद 12 क्विंटल ₹ 500 ₹ 1500 ₹ 800
शहजादपुर1.9 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 1200 ₹ 1000

फ्रेंच बीन्स
बरारा 0.8 क्विंटल ₹ 2500 ₹ 2500 ₹ 2500
नारायणगढ़ 1.2 क्विंटल ₹ 1800 ₹ 4000 ₹ 2500

हरी मिर्च
बरारा 1.6 क्विंटल ₹ 1600 ₹ 3000 ₹ 1600
नारायणगढ़ 3.4 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 2200 ₹ 2000
सदौरा 7 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 3000 ₹ 2500

शाहाबाद 6 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2500 ₹ 2200
शहजादपुर 1 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 2000 ₹ 2000

पत्तेदार सब्जी
शाहजदपुर 1.3 क्विंटल ₹ 800 ₹ 2000 ₹ 2000

नींबू
बरारा 1.2 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 3500 ₹ 1500
गोहाना 2 क्विंटल ₹ 2500 ₹ 3000 ₹ 2500
नारायणगढ़ 0.7 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2000 ₹ 2000
सदौरा 1 क्विंटल ₹ 4000 ₹ 4000 ₹ 4000
शाहाबाद 2 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 3500 ₹ 2500
शहजादपुर 1 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2500 ₹ 2000

प्याज
बरारा 2 क्विंटल ₹ 1800 ₹ 2000 ₹ 1800
बरवाला 80 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2500 ₹ 2250
गोहाना 15 क्विंटल ₹ 1800 ₹ 2000 ₹ 1800
गुडगाँव 396 क्विंटल ₹ 1800 ₹ 2000 ₹ 1900
नारायणगढ़ 15.5 क्विंटल ₹ 1700 ₹ 2500 ₹ 2400
नरवाना 69 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 3000 ₹ 2500
पेहोवा 2 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 1600 ₹ 1600
सदौरा 19 क्विंटल ₹ 2800 ₹ 3000 ₹ 2900
शाहाबाद 20 क्विंटल ₹ 2300 ₹ 3400 ₹ 3000
शहजादपुर 3.5 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2200 ₹ 2200

मटर
नारायणगढ़ 1 क्विंटल ₹ 4000 ₹ 4000 ₹ 4000
सदौरा 1 क्विंटल ₹ 4000 ₹ 4000 ₹ 4000
शाहाबाद1 क्विंटल ₹ 6000 ₹ 7000 ₹ 6500

पार्वल

नारायणगढ़ 0.5 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2000 ₹ 2000

आलू
बरारा 23.5 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 1200 ₹ 1000
बरवाला 580 क्विंटल ₹ 700 ₹ 800 ₹ 750
गोहाना 124 क्विंटल ₹ 900 ₹ 1000 ₹ 900
गुडगाँव 858 क्विंटल ₹ 800 ₹ 1000 ₹ 900
नारायणगढ़ 164 क्विंटल ₹ 400 ₹ 1200 ₹ 670
नरवाना 92 क्विंटल ₹ 800 ₹ 1000 ₹ 900
पेहोवा 2 क्विंटल ₹ 1200 ₹ 1500 ₹ 1500
सदौरा 43 क्विंटल ₹ 700 ₹ 800 ₹ 750
शाहाबाद 42 क्विंटल ₹ 600 ₹ 1800 ₹ 800
शहजादपुर 23.4 क्विंटल ₹ 600 ₹ 1000 ₹ 600

कद्दू
नारायणगढ़ 2.2 क्विंटल ₹ 300 ₹ 500 ₹ 400
शाहाबाद 9 क्विंटल ₹ 500 ₹ 700 ₹ 500
शहजादपुर 2 क्विंटल ₹ 800 ₹ 1000 ₹ 1000

मूली
बरारा 4.5 क्विंटल ₹ 600 ₹ 1000 ₹ 600
गोहाना 8 क्विंटल ₹ 900 ₹ 1000 ₹ 900
नारायणगढ़ 1.2 क्विंटल ₹ 500 ₹ 700 ₹ 550
सदौरा 7 क्विंटल ₹ 500 ₹ 500 ₹ 500
शाहाबाद 12 क्विंटल ₹ 500 ₹ 1000 ₹ 600
शहजादपुर 1.9 क्विंटल ₹ 500 ₹ 1000 ₹ 600

तोरी
नारायणगढ़ 3.4 क्विंटल ₹ 700 ₹ 1800 ₹ 1200

पालक
बरारा 2.7 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 1500 ₹ 1000
गुडगाँव 58 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 2000 ₹ 1750
नारायणगढ़ 3.7 क्विंटल ₹ 700 ₹ 1500 ₹ 1200
शाहाबाद 5 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 2200 ₹ 2000

तोरई
शाहाबाद 2 क्विंटल ₹ 1500 ₹ 2000 ₹ 1500
शहजादपुर 1 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 1000 ₹ 1000

टिंडा
बरारा 0.2 क्विंटल ₹ 4000 ₹ 4000 ₹ 4000
गोहाना 4 क्विंटल ₹ 1800 ₹ 2000 ₹ 1800

टमाटर
बरारा 5.5 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 3000 ₹ 2000
बरवाला 110 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2500 ₹ 2250
गोहाना 51 क्विंटल ₹ 2200 ₹ 2500 ₹ 2200
गुडगाँव 215 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 3000 ₹ 2500
नारायणगढ़ 30.2 क्विंटल ₹ 1000 ₹ 2500 ₹ 1800
नरवाना 7.4 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 3000 ₹ 2500
सदौरा 23 क्विंटल ₹ 2500 ₹ 3000 ₹ 2800
शहजादपुर 2.2 क्विंटल ₹ 2000 ₹ 2500 ₹ 2200

समूह: अनाज

धान (बासमती)
उचाना 665 क्विंटल ₹ 2700 ₹ 3085 ₹ 2951

धान (सामान्य)

शाहाबाद 111759 क्विंटल ₹ 2700 ₹ 3085 ₹ 2951

Leave a Comment