Haryana-rajasthan-mandi-rates-13-sept-2021

किसान भाइयो नमस्कार

आदमपुर मंडी भाव                       नरमा बोली – 6700,
सरसों  – 7850 net 31 lab,
8000 net 38 jod,
7900 dami 38 jod,
ऐलनाबाद मंडी भाव
नरमा =6300/6500/6775,
सिरसा मंडी भाव
नरमा – 5500-6751,
देशी कपास-  6400-6727 ,     सिवानी मंडी भाव
सरसो – 7200-7550,
गवार – 5500-6000,
चना – 5000-5225,
मुंग-  5500-6200,
बरेली- 1900-2050,
तारामीरा- 6400-6700,               नोहर मंडी भाव
सरसो – 7400-7741,
गवार -5500-6180,
चना – 4900-5096,
अरंड – 5300-6230,
तारामीरा- 6400-6655,                कृषि बाजार भाव सर्विस                  इंदौर मंडी: चना-4700/5250आवक-200
काबुली चना-8800/9500-200आवक-2500सोलापुर: तुवर-6500/6850-75आवक-5/6मोटर
चना अन्नागिरी-5500/5650+0
मिल-5300/5400-50आवक-2/3मोटर
मूंग-6500/7000+0आवक-3/4मोटर
उड़द-6900/7200-100आवक-4/5मोटर                                           दाहोद: चना-4800/5350
मुंग-6300/6600
तुलर-5900/6500
उड़द-5500/7500
गेहू-2025/40
बाजरी-1550
जौ-2100
मक्का-1800/1930-25
सोयाबीन-8500/9000             सादुलपुर (चुरू)
गुआर मील-6000-300
चना नया-5200-25
मुग पुराना-6100-100
मुग नया-6200
मोठ नया-6700
बाजरा-1575-25
कनक-1925-25
जौ-1950
तील-8500
तारामीरा-6500
सरसम-7600
चवला नया-5300/5850
चवला पुराना-4800/5300             बर्मा मार्केट सी&एफ ($/टन) :
तुवर लेमन नयी-880+0
लिंकै-900+0
तुवर दाल-1500+0
उड़द: उड़द एफएक्यू-930+0
एसक्यू-1110+0
उड़द गोटा एफएक्यू-1250+0
एसक्यू-1450+0
काबुली चना मौसम्बी-880+0
(V 7)-920+0
मुंग: अन्नीसेवा-850+0
पेडिसेवा-1000+0
पकागो-1000+0
मुंग दाल बड़ी-1300+0
छोटी-1280+0
73.64डाॅलर                              सरसों: जयपुर-8650/8700-100
दिल्ली-8350/8400-100             सोया प्लांट महाराष्ट्र
कीर्ति: लातूर-9000+0
सोलापुर-खरीदी नहीं
कुशनूर -खरीदी नहीं
हिंगोली-खरीदी नहीं                 कोलकाता पोर्ट 10kg
सरसों तेल कच्ची  घानी-1840
सोया ऑइल रिफाइन-1370
पाम तेल रिफाइन-1230
पाम तेल क्रूड-1150
तिल बीज बिल्टी-7200
तिल केक-3500
राइस ब्रान रिफाइन-1340
राइस ब्रान क्रूड-1250
वनस्पति-1780                           अरंडी 20kg
गुजरात-1230/1245-10आवक-25000 बोरी
जामनगर-1170/1200+5आवक-1100 बोरी
अन्य-1170/1200आवक-125बोरी
राजकोट-1190/1220आवक-80   बरेली: मसूर छोटी-7800/50
बड़ी-8000
तुवर-6600-100
उड़द-7100-100
बहराइच: मसूर यूपी छोटी-8100
बिहार-8000                       कोलकाता: चना-5650
उड़द-7050
मसूर कनाडा जहाजी-7600
ऑस्ट्रेलिया-7750                        जोबट: गेंहू-1925
चना-4900
सोया-7000
चावल-1600/1700
उड़द-4000/5000
तुअर-6000
मक्का-1600/1700          अलीराजपुर: चना-5000
सोया-6500
कपास-7000
मक्का-1700
महुआ-6000
निम्बोली-1750
गेंहू-1950                              छतरपुर: सोया-7000
तिल-8900
चना-5100
उड़द-6000
सरसों-7800
गेंहू-1860
बेर-900
महुआ-5400
बाजरा-1525                                इंदौर मंडी: चना-4700/5250आवक-200
काबुली चना-8800/9500-200आवक-2500सोलापुर: तुवर-6500/6850-75आवक-5/6मोटर
चना अन्नागिरी-5500/5650+0
मिल-5300/5400-50आवक-2/3मोटर
मूंग-6500/7000+0आवक-3/4मोटर
उड़द-6900/7200-100आवक-4/5मोटर                                           दाहोद: चना-4800/5350
मुंग-6300/6600
तुलर-5900/6500
उड़द-5500/7500
गेहू-2025/40
बाजरी-1550
जौ-2100
मक्का-1800/1930-25
सोयाबीन-8500/9000           सादुलपुर (चुरू)
गुआर मिल-6000-300
चना नया-5200-25
मुग पुराना-6100-100
मुग नया-6200+0
मोठ नया-6700+0
बाजरा-1575-25
कनक-1925-25
जौ-1950+0
तील-8500+0
तारामीरा-6500
सरसो -7600
चवला नया-5300/5850+0
चवला पुराना-4800/5300+0

आदमपुर मंडी भाव                       नरमा बोली – 6700,
सरसों  – 7850 net 31 lab,
8000 net 38 jod,
7900 dami 38 jod,
ऐलनाबाद मंडी भाव
नरमा =6300/6500/6775,
सिरसा मंडी भाव
नरमा – 5500-6751,
देशी कपास-  6400-6727 ,     सिवानी मंडी भाव
सरसो – 7200-7550,
गवार – 5500-6000,
चना – 5000-5225,
मुंग-  5500-6200,
बरेली- 1900-2050,
तारामीरा- 6400-6700,               नोहर मंडी भाव
सरसो – 7400-7741,
गवार -5500-6180,
चना – 4900-5096,
अरंड – 5300-6230,
तारामीरा- 6400-6655,                कृषि बाजार भाव सर्विस                  इंदौर मंडी: चना-4700/5250आवक-200
काबुली चना-8800/9500-200आवक-2500सोलापुर: तुवर-6500/6850-75आवक-5/6मोटर
चना अन्नागिरी-5500/5650+0
मिल-5300/5400-50आवक-2/3मोटर
मूंग-6500/7000+0आवक-3/4मोटर
उड़द-6900/7200-100आवक-4/5मोटर                                           दाहोद: चना-4800/5350
मुंग-6300/6600
तुलर-5900/6500
उड़द-5500/7500
गेहू-2025/40
बाजरी-1550
जौ-2100
मक्का-1800/1930-25
सोयाबीन-8500/9000             सादुलपुर (चुरू)
गुआर मील-6000-300
चना नया-5200-25
मुग पुराना-6100-100
मुग नया-6200
मोठ नया-6700
बाजरा-1575-25
कनक-1925-25
जौ-1950
तील-8500
तारामीरा-6500
सरसम-7600
चवला नया-5300/5850
चवला पुराना-4800/5300             बर्मा मार्केट सी&एफ ($/टन) :
तुवर लेमन नयी-880+0
लिंकै-900+0
तुवर दाल-1500+0
उड़द: उड़द एफएक्यू-930+0
एसक्यू-1110+0
उड़द गोटा एफएक्यू-1250+0
एसक्यू-1450+0
काबुली चना मौसम्बी-880+0
(V 7)-920+0
मुंग: अन्नीसेवा-850+0
पेडिसेवा-1000+0
पकागो-1000+0
मुंग दाल बड़ी-1300+0
छोटी-1280+0
73.64डाॅलर                              सरसों: जयपुर-8650/8700-100
दिल्ली-8350/8400-100             सोया प्लांट महाराष्ट्र
कीर्ति: लातूर-9000+0
सोलापुर-खरीदी नहीं
कुशनूर -खरीदी नहीं
हिंगोली-खरीदी नहीं                 कोलकाता पोर्ट 10kg
सरसों तेल कच्ची  घानी-1840
सोया ऑइल रिफाइन-1370
पाम तेल रिफाइन-1230
पाम तेल क्रूड-1150
तिल बीज बिल्टी-7200
तिल केक-3500
राइस ब्रान रिफाइन-1340
राइस ब्रान क्रूड-1250
वनस्पति-1780                           अरंडी 20kg
गुजरात-1230/1245-10आवक-25000 बोरी
जामनगर-1170/1200+5आवक-1100 बोरी
अन्य-1170/1200आवक-125बोरी
राजकोट-1190/1220आवक-80   बरेली: मसूर छोटी-7800/50
बड़ी-8000
तुवर-6600-100
उड़द-7100-100
बहराइच: मसूर यूपी छोटी-8100
बिहार-8000                       कोलकाता: चना-5650
उड़द-7050
मसूर कनाडा जहाजी-7600
ऑस्ट्रेलिया-7750                        जोबट: गेंहू-1925
चना-4900
सोया-7000
चावल-1600/1700
उड़द-4000/5000
तुअर-6000
मक्का-1600/1700          अलीराजपुर: चना-5000
सोया-6500
कपास-7000
मक्का-1700
महुआ-6000
निम्बोली-1750
गेंहू-1950                              छतरपुर: सोया-7000
तिल-8900
चना-5100
उड़द-6000
सरसों-7800
गेंहू-1860
बेर-900
महुआ-5400
बाजरा-1525                                इंदौर मंडी: चना-4700/5250आवक-200
काबुली चना-8800/9500-200आवक-2500सोलापुर: तुवर-6500/6850-75आवक-5/6मोटर
चना अन्नागिरी-5500/5650+0
मिल-5300/5400-50आवक-2/3मोटर
मूंग-6500/7000+0आवक-3/4मोटर
उड़द-6900/7200-100आवक-4/5मोटर                                           दाहोद: चना-4800/5350
मुंग-6300/6600
तुलर-5900/6500
उड़द-5500/7500
गेहू-2025/40
बाजरी-1550
जौ-2100
मक्का-1800/1930-25
सोयाबीन-8500/9000           सादुलपुर (चुरू)
गुआर मिल-6000-300
चना नया-5200-25
मुग पुराना-6100-100
मुग नया-6200+0
मोठ नया-6700+0
बाजरा-1575-25
कनक-1925-25
जौ-1950+0
तील-8500+0
तारामीरा-6500
सरसो -7600
चवला नया-5300/5850+0
चवला पुराना-4800/5300+0

Leave a Comment