Haryana-rajasthan-mandi-rates-23-sept-2021

किसान भाइयो नमस्कार

कैथल मंडी भाव                           धान 1509 हाथ – 3000              कंबाइन से निकाली –  2910
नरेला मंडी भाव
New 1509@2951 combine
निगधु मंडी भाव                           धान 1509 cambin 2871
हाथ वाली – 3001
समालखा मंडी भाव
1509 कंबाइन –  2800-3000
हाथ वाली –  3051
बरवाला मंडी भाव                    नरमा  – 6811
अमृतसर मंडी भाव
1509@2946 कंबाइन वाली
डबवाली मंडी भाव                      नरमा –  7100
रावतसर  मंडी भाव                  नरमा  – 7194
सिरसा मंडी भाव                           नरमा –  6911                      ऐलनाबाद मंडी बोली भाव
नरमा =6200/6600/7000
कपास =6300/6581
ग्वार =4100 / 5500
सरसो =7500/7664
चना =4800/5000
कनक =1811/1841
जो=1935
मुग =4100/6500
अरीडीया =5900
मूंगफली =4200/5100/5700 लगभग    कृषि बाजार भाव सर्विस                बरेली मंडी भाव            मसूर छोटी-7800
मोटी-7900/7925
तुवर-6600
उड़द-7200
बहराइच: मसूर यूपी छोटी-8050
बिहार-7950                       कोलकाता मंडी भाव          चना-5650
उड़द-6950
मसूर कनाडा-7500-50
ऑस्ट्रेलिया-7650-50           अमरावती मंडी भाव तूवर-6000/6300 आवक-1000
चना-4850/5250 आवक-700   राजकोट मंडी भाव चना-5000/5600आवक-500
तुवर-6000/7000आवक-600
उड़द-6000/8000आवक-500
मूंग-6000/7100आवक-700
मोठ-6000/8000आवक-300   जूनागढ़ मंडी भाव चना-5100/5800आवक-250
तुवर-6500/7500आवक-550
उड़द-6200/7200आवक-1600
मूंग-6500/7500आवक-150     सिवानी मंडी भाव                      ग्वार-5725
चना-5300
सरसों-7800..38
सरसों-7580
गेहू-1880
बाजरा-1600
मुग-6200
मोठ-6600
जौ-2000
तारामिरा-6600

Leave a Comment