Haryana-rajasthan-punjab-mandi-rates-25-sept-2021

किसान भाइयो नमस्कार

आदमपुर मंडी भाव
नरमा बोली  – 6882


सिरसा मंडी भाव
नरमा – 6000-6962.
देशी कपास  – 6200-6791.

बङवा

देशी कपास- 7000

भादरा मंडी

गेहूँ  –  1900

राजगढ़ मंडी भाव                        

मूंग – 6400                                 

मोठ –  6700                               

ग्वार सीड – 5775                         

चना नया – 5250                          

चना पुराना – 5200                      

बाजरा –  1560                              

जो –  1950                                 

मेथी – 6700=7000                     

गेहूं – 1900=1925                     

सरसो – 7600                         

तारामीरा – 6400=6500                

चना मील क्वाल्टी – 3500=4500   

चीका मंडी धान                        1509.
Rate- 2950.
PR.26 Rate-1750.
फतेहाबाद मंडी भाव                      

देशी कपास – 6525                      

नरमा  – 6875
पानीपत मंडी धान                   

2971 hand 3061
जांडयाला मंडी धान                  

1509/2600  –  3040
सोनीपत मंडी धान                         

3022 combine hath 3080 1509
1509 com – 2926                  

गन्नौर मंडी धान
1509 hand 3041
सिरसा मंडी भाव 
सरसो – 7771
नया ग्वार  –  4426
गवार-  5476                               

चना नया – 5700
रावतसर                                   

पास – 7000
नरेला मंडी भाव                          

New 1509 combine – 2991
करनाल मंडी धान                    

1509 – 2940
घरौंडा मंडी भाव
1509@ –  2911
समालखा मंडी धान                    

1509 com..3005
निसिंग मंडी धान

1509com.@2990/- s.s food   

भटटु मंडी भाव
सरसो  –  8038                      

मुगफली  – 3500/5515
नरमा – 6750                        

रावतसर मंडी धान
नरमा  –  7250
ऐलनाबाद मंडी भाव
नरमा =6100/6600/7041
कपास =6300/6575
ग्वार =4100 / 5500
सरसो =7500/7681
चना =4800/4910
कनक =1811/1841
मुग =4100/6000
मूंगफली =4200/5100/5455   

नरवाना मंडी भाव                        

नरमा –  7050                           

रदुल शहर        ( राजस्थान  )                            

सरसों  – 7700
श्रीविजयनगर मण्डी के भाव
सरसों 7720
गेहूं 2060
चना 4921
मूंग 6299
तारामीरा 6491
ग्वार 5851
कृषि उपज मंडी समिति संगरिया       

मूंग उच्चतम 6600 न्यूनतम 5085                            

गवार उच्चतम 5500 न्यूनतम 4801                              

चना उच्चतम 4996
रावला मण्डी भाव
सरसों -7205-7800
चना -4770-4780
मूँग -5960-6710
गवार -5200-5240
श्रीविजयनगर मण्डी  भाव           

सरसों 7720
गेहूं 2060
नरमा 7432
चना 4921
मूंग 6299
तारामीरा 6491
ग्वार 5851

Leave a Comment