मंडी भाव 10 अगस्त 2021

किसान भाइयो नमस्कार

हरियाणा

आदमपुर मंडी भाव

नरमा – 7300/7500
सरसों – 6500/6910

सिरसा मंडी भाव

सरसों – 6300/6732
ग्वार – 3800/4250
चना – 4400/4670
मुंग – 5200/5925

ऐलनाबाद मंडी भाव

सरसों – 6700/6778
ग्वार – 4200/4300
चना – 4400/4700
मेंथी – 6480

सिवानी मंडी भाव

सरसों – 6500/6750
ग्वार – 4000/4585
चना – 4700/4910
मुंग – 5400/5700
बरेली – 1750/1850
तारामीरा – 5400/5800

राजस्थान

नोहर मंडी भाव

सरसों – 6670
चना – 4725
ग्वार – 4425
अरंडी – 5000/5400
गेहूँ – 1740
जौ – 1940

संगरिया मंडी भाव

ग्वार – 3900
सरसों – 6481/6565
चना – 4494

मध्य प्रदेश

मंदसौर मंडी भाव

मक्का – 1747/1850
उडद – 4899/5772
सोयाबीन – 7100/8400
गेहूँ – 1791/2255
चना – 4150/4852
मसुर – 5600/6490
लहसुन – 3000/11100
अलसी – 7300/7980
सरसो – 4900/6900
तारामीरा – 5501/5800
इसबगोल – 9750/11252
कलोंजी – 16000/21099
डॉलर – 4700/8480
तिल्ली – 5300/8800

Leave a Comment