हरियाणा-राजस्थान मंडी भाव,09 अक्तूबर 2021

किसान भाइयो नमस्कार

आदमपुर मंडी भाव

नरमा बोली-7687
देशी कपास बोली – 6501
ग्वार- 5601
नया गुवार -4500
सरसों बोली -7660
मुंग – 5501                        

फतेहाबाद मंडी भाव                     

नरमा बोली 7600
देशी  कपास बोली – 6670
धान – 1509-3230                  

टोहाना मंडी भाव                         

धान- 1509@3250
धान – PR-14@2000

पानीपत मंडी         

धान-1509@3221हाथ वाली   

धान – कंबाइन वाली@2925

रानियां मंडी धान

धान – 1509@3031/-3011           

समालखा मंडी भाव                        

धान  -1509@3011 कंबाइन

गोहाना मंडी भाव                           

धान – 1509 कंबाइन 3131 (Top quality)

तरावङी मंडी भाव                         

धान – 1509@3075 हाथ वाली  कंबाइन वाली – 2990

सोनीपत मंडी भाव                       

धान- 1509@3211 हाथ वाली
1509@2998  कंबाइन वाली

टोहाना मंडी भाव                           

नई- 1121@3300

जुलाना मंडी                                 

धान 1509@3200                  

बरवाला मंडी                               

नरमा – 7700                              

भुना मंडी                                   

नरमा बोली – 7721

धान- 1509 3041 कंबाइन

पिल्लुखेङा मंडी भाव                     

धान 1509 -3232 हाथ वाली
कंबाइन – 3051

खरखौदा मंडी धान

1509 – 3241 हाथ वाली
1509 – 2901 कंबाइन वाली     

सिरसा मंडी भाव

नरमा  – 6500-7500
देशी कपास- 6300-6560  

सरसों-7200-7636         

ऐलनाबाद मंडी बोली भाव
नरमा -6700/7100/7565
कपास -6400/6780
ग्वार -4400 / 5500
सरसो -7100/7600
चना -4800/5031
कनक -1811/1860
बाजारी -1340
मुग -3500/6380
मूंगफली -3500/4700/5200

Leave a Comment