ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਬੁਲੇਟਿਨ 19 ਮਈ 2021

ਸੇਬ
ਬੰਗਾ 0.4 0.4 टन ₹11325 ₹11325 ₹11325
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.15 0.15 टन ₹6000 ₹7000 ₹6500

ਕੇਲਾ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.8 0.8 टन ₹2300 ₹2400 ₹2350
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 1.95 1.95 टन ₹1600 ₹1800 ₹1700
ਜ਼ੀਰਾ 1.66 1.66 टन ₹1800 ₹2000 ₹1900

ਚੀਕੂ
ਮੁਕਤਸਰ 2 2 टन ₹2000 ₹3000 ₹2500

ਅੰਗੂਰ
ਬੰਗਾ 0.2 0.2 टन ₹6900 ₹6900 ₹6900
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.29 0.29 टन ₹4000 ₹5000 ₹5000
ਜ਼ੀਰਾ 0.14 0.14 टन ₹5000 ₹6000 ₹5500

ਖਰਬੂਜਾ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 2.5 2.5 टन ₹600 ₹700 ₹650
ਦੋਰਾਹਾ 5.17 5.17 टन ₹1000 ₹1000 ₹1000
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 3.72 3.72 टन ₹500 ₹700 ₹600
ਖੰਨਾ 16 16 टन ₹1000 ₹1500 ₹1300
ਮੁਕਤਸਰ 4 4 टन ₹800 ₹1000 ₹900
ਜ਼ੀਰਾ 1.4 1.4 टन ₹400 ₹600 ₹500

ਅੰਬ
ਬੰਗਾ 2.2 2.2 टन ₹3266 ₹4854 ₹4100
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.8 0.8 टन ₹5400 ₹5500 ₹5450
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 1.32 1.32 टन ₹3000 ₹4500 ₹3500
ਮੁਕਤਸਰ 2.5 2.5 टन ₹3500 ₹4500 ₹4000
ਜ਼ੀਰਾ 0.39 0.39 टन ₹3500 ₹4500 ₹4000

ਮੌਸਮੀ
ਖੰਨਾ 1.3 1.3 टन ₹7000 ₹9000 ₹8000

ਪਪੀਤਾ
ਜ਼ੀਰਾ 0.07 0.07 टन ₹2500 ₹2700 ₹2600

ਅਮਰੂਦ
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.2 0.2 टन ₹3500 ₹5000 ₹4000

ਤਰਬੂਜ
ਬੰਗਾ 5.2 5.2 टन ₹400 ₹800 ₹585
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 2 2 टन ₹600 ₹700 ₹650
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 4.5 4.5 टन ₹400 ₹500 ₹500
ਖੰਨਾ 20 20 टन ₹800 ₹1200 ₹1000
ਮੁਕਤਸਰ 4.5 4.5 टन ₹500 ₹700 ₹600
ਜ਼ੀਰਾ 0.45 0.45 टन ₹400 ₹600 ₹500

ਲਸਣ
ਜ਼ੀਰਾ 0.02 0.02 टन ₹3000 ₹4000 ₹3500
ਸਫ਼ੇਦ ਕੱਦੂ
ਮੁਕਤਸਰ 1.5 1.5 टन ₹400 ₹600 ₹500

ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ
ਦੋਰਾਹਾ 0.06 0.06 टन ₹2000 ₹2000 ₹2000

ਭਿੰਡੀ
ਬੰਗਾ 0.7 0.7 टन ₹2000 ₹2700 ₹2534
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.3 0.3 टन ₹2400 ₹2500 ₹2450
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 0.2 0.2 टन ₹1300 ₹1500 ₹1400
ਦੋਰਾਹਾ 0.53 0.53 टन ₹1800 ₹2000 ₹1910
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.55 0.55 टन ₹2000 ₹2500 ₹2200
ਖੰਨਾ 4.1 4.1 टन ₹1000 ₹1500 ₹1200
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 1 1 टन ₹800 ₹1000 ₹900
ਮਹਿਤਪੁਰ 0.07 0.07 टन ₹2000 ₹2000 ₹2000
ਮੁਕਤਸਰ 1 1 टन ₹2000 ₹3000 ₹2500
ਜ਼ੀਰਾ 0.35 0.35 टन ₹2000 ₹2500 ₹2300

ਕਰੇਲਾ
ਬੰਗਾ 1.7 1.7 टन ₹800 ₹1000 ₹908
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.8 0.8 टन ₹500 ₹600 ₹550
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 0.2 0.2 टन ₹1300 ₹1500 ₹1400
ਦੋਰਾਹਾ 0.3 0.3 टन ₹1200 ₹1500 ₹1230
ਮਹਿਤਪੁਰ 0.08 0.08 टन ₹1500 ₹1500 ₹1500
ਮੁਕਤਸਰ 0.8 0.8 टन ₹800 ₹1200 ₹1000

ਲੌਕੀ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 1.5 1.5 टन ₹400 ₹500 ₹450
ਦੋਰਾਹਾ 0.4 0.4 टन ₹1000 ₹1100 ₹1030
ਖੰਨਾ 5.5 5.5 टन ₹500 ₹800 ₹700
ਮੁਕਤਸਰ 0.5 0.5 टन ₹400 ₹600 ₹500
ਜ਼ੀਰਾ 0.09 0.09 टन ₹600 ₹800 ₹700

ਬੈਂਗਨ
ਬੰਗਾ 0.5 0.5 टन ₹800 ₹1500 ₹1100
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 1.5 1.5 टन ₹700 ₹800 ₹750
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 0.2 0.2 टन ₹900 ₹1100 ₹1000
ਖੰਨਾ 3.1 3.1 टन ₹300 ₹600 ₹500
ਮਹਿਤਪੁਰ 0.08 0.08 टन ₹1000 ₹1000 ₹1000
ਮੁਕਤਸਰ 1 1 टन ₹800 ₹1000 ₹900
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.3 0.3 टन ₹1100 ₹1300 ₹1200
ਰਈਆ 0.28 0.28 टन ₹1200 ₹1200 ₹1200

ਪੱਤਾਗੋਭੀ
ਬੰਗਾ 0.8 0.8 टन ₹374 ₹500 ₹467
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.35 0.35 टन ₹500 ₹600 ₹600
ਮੁਕਤਸਰ 0.2 0.2 टन ₹500 ₹700 ₹600

ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ
ਬੰਗਾ 1.9 1.9 टन ₹800 ₹1046 ₹900
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.8 0.8 टन ₹1100 ₹1200 ₹1150
ਖੰਨਾ 3.4 3.4 टन ₹700 ₹1000 ₹800
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 1 1 टन ₹800 ₹1000 ₹900
ਮੁਕਤਸਰ 1 1 टन ₹700 ₹900 ₹800
ਜ਼ੀਰਾ 0.27 0.27 टन ₹500 ₹700 ₹600

ਗਾਜਰ
ਰਈਆ 0.6 0.6 टन ₹1300 ₹1300 ₹1300

ਫੂਲਗੋਭੀ
ਬੰਗਾ 1.6 1.6 टन ₹750 ₹1797 ₹1200
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.3 0.3 टन ₹1700 ₹1800 ₹1750
ਦੋਰਾਹਾ 0.51 0.51 टन ₹1000 ₹1500 ₹1060
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.75 0.75 टन ₹1000 ₹1200 ₹1200
ਖੰਨਾ 2.1 2.1 टन ₹700 ₹1000 ₹800
ਫਿਲੌਰ 0.2 0.2 टन ₹900 ₹1100 ₹1000
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.2 0.2 टन ₹900 ₹1100 ₹1000
ਰਈਆ 1.2 1.2 टन ₹700 ₹700 ₹700

ਕਲੱਸਟਰ ਬੀਨ
ਜ਼ੀਰਾ 0.55 0.55 टन ₹2500 ₹3000 ₹2800

ਅਰਬੀ
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 0.2 0.2 टन ₹1800 ₹2000 ₹1900
ਮੁਕਤਸਰ 0.5 0.5 टन ₹2000 ₹2500 ₹2250
ਜ਼ੀਰਾ 0.07 0.07 टन ₹2500 ₹3000 ₹2800

ਹਰਾ ਧਨਿਆ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.5 0.5 टन ₹700 ₹800 ₹750
ਮੁਕਤਸਰ 0.2 0.2 टन ₹1000 ₹2000 ₹1500

ਖੀਰੇ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 1 1 टन ₹500 ₹600 ₹550
ਦੋਰਾਹਾ 1.08 1.08 टन ₹700 ₹1500 ₹1080
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 1.23 1.23 टन ₹500 ₹800 ₹600
ਖੰਨਾ 10.3 10.3 टन ₹600 ₹1000 ₹800
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 2 2 टन ₹600 ₹800 ₹700
ਮੁਕਤਸਰ 3.5 3.5 टन ₹500 ₹1200 ₹850
ਫਿਲੌਰ 0.5 0.5 टन ₹700 ₹900 ₹800
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.4 0.4 टन ₹700 ₹900 ₹800
ਜ਼ੀਰਾ 1.32 1.32 टन ₹400 ₹600 ₹500

ਮਟਰ
ਬੰਗਾ 0.8 0.8 टन ₹3250 ₹4300 ₹3600
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.58 0.58 टन ₹2500 ₹3500 ₹3000

ਫ੍ਰਾਸ ਬੀਨ
ਖੰਨਾ 0.4 0.4 टन ₹1500 ₹2500 ₹2000

ਅਦਰਕ
ਬੰਗਾ 0.8 0.8 टन ₹3400 ₹5690 ₹4770
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 1.1 1.1 टन ₹4900 ₹5000 ₹4950
ਦੋਰਾਹਾ 0.08 0.08 टन ₹4800 ₹5500 ₹5010
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.2 0.2 टन ₹3100 ₹3500 ₹3200
ਖੰਨਾ 0.1 0.1 टन ₹1200 ₹2000 ₹1500
ਜ਼ੀਰਾ 0.01 0.01 टन ₹3000 ₹4000 ₹3500

ਹਰੀ ਮਿਰਚ
ਬੰਗਾ 1.7 1.7 टन ₹1000 ₹2000 ₹1400
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 1.5 1.5 टन ₹1900 ₹2000 ₹1950
ਦੋਰਾਹਾ 0.68 0.68 टन ₹1100 ₹2000 ₹1800
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.45 0.45 टन ₹1200 ₹1500 ₹1400
ਖੰਨਾ 14.8 14.8 टन ₹1000 ₹1500 ₹1300
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 1 1 टन ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਮਹਿਤਪੁਰ 0.07 0.07 टन ₹1600 ₹2000 ₹2000
ਮੁਕਤਸਰ 0.8 0.8 टन ₹600 ₹1200 ₹900
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.1 0.1 टन ₹1900 ₹2100 ₹2000
ਰਈਆ 0.2 0.2 टन ₹1800 ₹1800 ₹1800
ਜ਼ੀਰਾ 0.42 0.42 टन ₹600 ₹800 ₹700

ਨਿੰਬੂ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.5 0.5 टन ₹3400 ₹3500 ₹3450
ਦੋਰਾਹਾ 0.04 0.04 टन ₹5200 ₹5500 ₹5350
ਖੰਨਾ 1.6 1.6 टन ₹1500 ₹2500 ₹2000
ਮੁਕਤਸਰ 0.8 0.8 टन ₹1500 ₹3500 ₹2500
ਜ਼ੀਰਾ 0.02 0.02 टन ₹2500 ₹2700 ₹2600

ਕਕੜੀ (ਖਰਬੂਜਾ)
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.1 0.1 टन ₹1900 ₹2000 ₹1950

ਪਿਆਜ
ਬੰਗਾ 11.1 11.1 टन ₹1249 ₹1537 ₹1350
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 3 3 टन ₹1800 ₹1900 ₹1850
ਦੋਰਾਹਾ 1.61 1.61 टन ₹1100 ₹2000 ₹1560
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 4.85 4.85 टन ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਖੰਨਾ 56 56 टन ₹1000 ₹1500 ₹1300
ਰਈਆ 0.6 0.6 टन ₹1600 ₹1600 ₹1600
ਜ਼ੀਰਾ 1.14 1.14 टन ₹1400 ₹1600 ₹1500

ਮਟਰ ਕੋਡ
ਜ਼ੀਰਾ 0.05 0.05 टन ₹4000 ₹4500 ₹4200

ਹਰੇ ਮਟਰ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.1 0.1 टन ₹4900 ₹5000 ₹4950
ਖੰਨਾ 8 8 टन ₹2500 ₹4000 ₹3500
ਮੁਕਤਸਰ 0.4 0.4 टन ₹4500 ₹5500 ₹5000

ਆਲੂ
ਬੰਗਾ 9.8 9.8 टन ₹604 ₹938 ₹750
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 4 4 टन ₹300 ₹400 ₹350
ਦੋਰਾਹਾ 2.65 2.65 टन ₹600 ₹800 ₹711
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 7.1 7.1 टन ₹600 ₹700 ₹650
ਖੰਨਾ 17.9 17.9 टन ₹400 ₹600 ₹500
ਮੁਕਤਸਰ 17 17 टन ₹700 ₹800 ₹750
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.3 0.3 टन ₹600 ₹800 ₹700
ਰਈਆ 0.5 0.5 टन ₹700 ₹700 ₹700
ਜ਼ੀਰਾ 1.4 1.4 टन ₹800 ₹1200 ₹1000

ਕੱਦੂ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 1 1 टन ₹500 ₹600 ₹550
ਖੰਨਾ 5.2 5.2 टन ₹400 ₹600 ₹500
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 2 2 टन ₹800 ₹1000 ₹900
ਫਿਲੌਰ 0.4 0.4 टन ₹900 ₹1100 ₹1000
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.5 0.5 टन ₹900 ₹1100 ₹1000
ਜ਼ੀਰਾ 0.1 0.1 टन ₹200 ₹400 ₹300

ਮੂਲੀ
ਰਈਆ 1 1 टन ₹1000 ₹1000 ₹1000

ਤੋਰੀ
ਖੰਨਾ 1.3 1.3 टन ₹1000 ₹1500 ₹1300
ਮੁਕਤਸਰ 2 2 टन ₹2000 ₹2500 ₹2250

ਗੋਲ ਕੱਦੂ
ਬੰਗਾ 2.5 2.5 टन ₹300 ₹400 ₹380

ਪਾਲਕ
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 1.31 1.31 टन ₹800 ₹1000 ₹900
ਮੁਕਤਸਰ 0.3 0.3 टन ₹800 ₹1000 ₹900

ਚੱਪਲ ਕੱਦੂ
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 2 2 टन ₹600 ₹900 ₹800

ਟਿੰਡਾ
ਦੋਰਾਹਾ 0.11 0.11 टन ₹2800 ₹2800 ₹2800
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 4.2 4.2 टन ₹1800 ₹2200 ₹2000
ਖੰਨਾ 0.8 0.8 टन ₹700 ₹1000 ₹800
ਮੁਕਤਸਰ 0.5 0.5 टन ₹2000 ₹3000 ₹2500
ਜ਼ੀਰਾ 0.55 0.55 टन ₹1200 ₹1500 ₹1400

ਟਮਾਟਰ
ਬੰਗਾ 3.4 3.4 टन ₹500 ₹822 ₹600
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.1 0.1 टन ₹600 ₹700 ₹650
ਦੋਰਾਹਾ 1.94 1.94 टन ₹400 ₹1000 ₹729
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.99 0.99 टन ₹700 ₹1000 ₹800
ਖੰਨਾ 8.9 8.9 टन ₹600 ₹1000 ₹800
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 1 1 टन ₹600 ₹800 ₹700
ਮਹਿਤਪੁਰ 0.09 0.09 टन ₹600 ₹1000 ₹800
ਮੁਕਤਸਰ 3 3 टन ₹400 ₹600 ₹500
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.2 0.2 टन ₹700 ₹900 ₹800
ਰਈਆ 0.36 0.36 टन ₹1900 ₹1900 ₹1900
ਜ਼ੀਰਾ 0.53 0.53 टन ₹500 ₹700 ₹600

Leave a Comment