ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਬੁਲੇਟਿਨ 21 ਮਈ 2021

ਸੇਬ 
ਬੰਗਾ 0.3 ਟਨ ₹13910 ₹15900 ₹15900
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 0.39 ਟਨ ₹15000 ₹20000 ₹17000
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 2 ਟਨ ₹3500 ₹7000 ₹4800
ਮੌੜ 0.2 ਟਨ ₹21000 ₹22000 ₹21500
ਨਾਭਾ 0.3 ਟਨ ₹10500 ₹17000 ₹14900
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.6 ਟਨ ₹15000 ₹16000 ₹15300

ਖੁਮਾਣੀ
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 0.9 ਟਨ ₹2000 ₹4000 ₹3000

ਕੇਲਾ
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 0.3 ਟਨ ₹3000 ₹4000 ₹3500
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.6 ਟਨ ₹2200 ₹2300 ₹2250
ਫਰੀਦਕੋਟ 11.51 ਟਨ ₹1500 ₹1500 ₹1500
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 1.04 ਟਨ ₹1100 ₹1300 ₹1200
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.78 ਟਨ ₹1600 ₹1800 ₹1700
ਖੰਨਾ 25 ਟਨ ₹NR ₹NR ₹1600
ਮੋਗਾ 5.6 ਟਨ ₹1600 ₹1800 ₹1700
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 2.5 ਟਨ ₹3500 ₹4500 ₹4000

ਚੇਰ੍ਰੀ
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 0.8 ਟਨ ₹7000 ₹15000 ₹9000

ਚੀਕੂ
ਮੁਕਤਸਰ 1 ਟਨ ₹2000 ₹3000 ₹2500

ਅੰਗੂਰ
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.36 ਟਨ ₹4000 ₹5000 ₹4500
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 20 ਟਨ ₹2500 ₹4000 ₹3000
ਨਾਭਾ 0.5 ਟਨ ₹6000 ₹12000 ₹8800
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.05 ਟਨ ₹7000 ₹8000 ₹7300

ਅਮਰੂਦ
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 2.5 ਟਨ ₹1200 ₹2500 ₹1800

ਖਰਬੂਜਾ
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 1 ਟਨ ₹500 ₹700 ₹600
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਟਨ ₹300 ₹400 ₹350
ਧੂਰੀ 0.5 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.45 ਟਨ ₹700 ₹700 ₹700
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 56.75 ਟਨ ₹1500 ₹2000 ₹1800
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 1.3 ਟਨ ₹500 ₹700 ₹600
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 14.8 ਟਨ ₹1000 ₹1500 ₹1200
ਕਪੂਰਥਲਾ 93.5 ਟਨ ₹300 ₹400 ₹400
ਖੰਨਾ 22 ਟਨ ₹1000 ₹1500 ₹1300
ਲਾਲੜੂ 2.9 ਟਨ ₹500 ₹1000 ₹800
ਮੌੜ 1 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900
ਮੁਕਤਸਰ 4 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900
ਨਾਭਾ 6.5 ਟਨ ₹600 ₹1000 ₹800
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 2.03 ਟਨ ₹600 ₹700 ₹630

ਅੰਬ
ਬੰਗਾ 1.5 ਟਨ ₹3994 ₹5974 ₹4712
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.7 ਟਨ ₹5400 ₹5500 ₹5450
ਧੂਰੀ 0.7 ਟਨ ₹3500 ₹4000 ₹3800
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 4.57 ਟਨ ₹3000 ₹4000 ₹3500
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.77 ਟਨ ₹3000 ₹4500 ₹3500
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 80.5 ਟਨ ₹2000 ₹4000 ₹3000
ਮੌੜ 0.8 ਟਨ ₹4800 ₹5500 ₹5200
ਮੋਗਾ 14.5 ਟਨ ₹2800 ₹3200 ₹3000
ਮੁਕਤਸਰ 3 ਟਨ ₹3500 ₹4500 ₹4000
ਨਾਭਾ 6.2 ਟਨ ₹2800 ₹5000 ₹3900
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 2.71 ਟਨ ₹4000 ₹4500 ₹4300

ਮੌਸਮੀ
ਫੇਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ 0.08 ਟਨ ₹9000 ₹9250 ₹9100
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 7 ਟਨ ₹2500 ₹4500 ₹3500
ਖੰਨਾ 0.2 ਟਨ ₹7000 ₹9000 ₹8000
ਨਾਭਾ 0.2 ਟਨ ₹9100 ₹9100 ₹9100
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.19 ਟਨ ₹8500 ₹9000 ₹8800

ਪਪੀਤਾ
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.2 ਟਨ ₹2000 ₹2200 ₹2000
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 14 ਟਨ ₹1000 ₹2000 ₹1200
ਖੰਨਾ 8 ਟਨ ₹1000 ₹2000 ₹1500
ਮੌੜ 0.6 ਟਨ ₹5200 ₹5600 ₹5400
ਨਾਭਾ 0.3 ਟਨ ₹2300 ₹3200 ₹2700
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.8 ਟਨ ₹3000 ₹3500 ₹3300

ਆੜੂ
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 2.4 ਟਨ ₹1500 ₹4000 ₹2500
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.23 ਟਨ ₹2000 ₹2500 ₹2300

ਅਨਾਨਾਸ
ਫੇਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ 0.06 ਟਨ ₹3800 ₹4000 ₹3900
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 1.5 ਟਨ ₹1800 ₹2400 ₹2000

ਬੇਰ
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 2.1 ਟਨ ₹2500 ₹5000 ₹3500

ਅਮਰੂਦ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.1 ਟਨ ₹5900 ₹6000 ₹5950
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 2.8 ਟਨ ₹2000 ₹6000 ₹3500
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.38 ਟਨ ₹7000 ₹8000 ₹7300

ਟੇੰਡਰ ਨਾਰਿਯਲ
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 85 ਟਨ ₹1400 ₹2400 ₹2000

ਤਰਬੂਜ
ਬੰਗਾ 3.3 ਟਨ ₹300 ₹500 ₹400
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 1.2 ਟਨ ₹500 ₹700 ₹600
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 2.1 ਟਨ ₹400 ₹500 ₹450
ਧੂਰੀ 0.4 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.5 ਟਨ ₹700 ₹700 ₹700
ਫਰੀਦਕੋਟ 6.63 ਟਨ ₹500 ₹500 ₹500
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 2.93 ਟਨ ₹400 ₹600 ₹500
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 4.5 ਟਨ ₹400 ₹800 ₹500
ਕਪੂਰਥਲਾ 67 ਟਨ ₹300 ₹300 ₹300
ਖੰਨਾ 10 ਟਨ ₹600 ₹1000 ₹800
ਲਾਲੜੂ 5 ਟਨ ₹500 ₹500 ₹500
ਮੌੜ 1.2 ਟਨ ₹900 ₹1200 ₹1000
ਮੁਕਤਸਰ 7 ਟਨ ₹500 ₹700 ₹600
ਨਾਭਾ 7.9 ਟਨ ₹300 ₹700 ₹400
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 1.32 ਟਨ ₹400 ₹500 ₹430

ਨਾਰਿਯਲ
ਫਰੀਦਕੋਟ 0.05 ਟਨ ₹5400 ₹5400 ₹5400

ਲਸਣ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.1 ਟਨ ₹4400 ₹4500 ₹4450
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 1.2 ਟਨ ₹1800 ₹4400 ₹3500
ਖੰਨਾ 0.4 ਟਨ ₹2000 ₹4000 ₹3000
ਲਾਲੜੂ 0.4 ਟਨ ₹4000 ₹5000 ₹5000
ਮੋਗਾ 1.1 ਟਨ ₹5000 ₹6000 ₹5500
ਮੁਕਤਸਰ 0.4 ਟਨ ₹4000 ₹5500 ₹4750
ਨਾਭਾ 0.1 ਟਨ ₹5000 ₹9000 ₹6700

ਸੂਖਾ ਅਦਰਕ
ਮੋਗਾ 0.8 ਟਨ ₹2800 ₹3200 ₹3000
ਨਾਭਾ 0.3 ਟਨ ₹4000 ₹6000 ₹5500

ਸਫ਼ੇਦ ਕੱਦੂ
ਮੁਕਤਸਰ 2 ਟਨ ₹400 ₹600 ₹500

ਕੱਚੇ ਕੇਲੇ
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 95 ਟਨ ₹900 ₹1300 ₹1200

ਭਿੰਡੀ
ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ 0.1 ਟਨ ₹1300 ₹1500 ₹1400
ਬੰਗਾ 1.1 ਟਨ ₹1800 ₹2000 ₹1829
ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ) 0.3 ਟਨ ₹2000 ₹2500 ₹2500
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 0.4 ਟਨ ₹2000 ₹3000 ₹2500
ਬਿਲਗਾ 0.1 ਟਨ ₹3500 ₹3700 ₹3600
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.2 ਟਨ ₹2400 ₹2500 ₹2450
ਚੌਗਾਵਾਂ 0.1 ਟਨ ₹600 ₹800 ₹700
ਧੂਰੀ 0.2 ਟਨ ₹1500 ₹1700 ₹1600
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.15 ਟਨ ₹1400 ₹1500 ₹1450
ਦੋਰਾਹਾ 0.32 ਟਨ ₹1800 ₹3000 ₹2044
ਫਰੀਦਕੋਟ 0.61 ਟਨ ₹1800 ₹2200 ₹2000
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 0.73 ਟਨ ₹1500 ₹2000 ₹1800
ਫੇਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ 0.15 ਟਨ ₹1900 ₹2000 ₹1950
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.56 ਟਨ ₹2000 ₹2500 ₹2200
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 11.3 ਟਨ ₹900 ₹1300 ₹1200
ਕਲਾਨੌਰ 0.1 ਟਨ ₹1200 ₹1300 ₹1250
ਕਪੂਰਥਲਾ 30.6 ਟਨ ₹1500 ₹1600 ₹1500
ਖੰਨਾ 4.1 ਟਨ ₹1000 ₹1500 ₹1300
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 1 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900
ਲਾਲੜੂ 0.47 ਟਨ ₹2000 ₹2000 ₹2000
ਮੌੜ 0.8 ਟਨ ₹2500 ₹2700 ₹2600
ਮਹਿਤਪੁਰ 0.07 ਟਨ ₹1500 ₹2000 ₹2000
ਮੋਗਾ 0.8 ਟਨ ₹1200 ₹1600 ₹1400
ਮੁਕਤਸਰ 0.8 ਟਨ ₹2000 ₹3000 ₹2500
ਨਾਭਾ 1.2 ਟਨ ₹1800 ₹3000 ₹2400
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.78 ਟਨ ₹2000 ₹2200 ₹2100

ਕਰੇਲਾ
ਬੰਗਾ 1.5 ਟਨ ₹700 ₹1160 ₹1000
ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ) 0.2 ਟਨ ₹2000 ₹2500 ₹2500
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 0.5 ਟਨ ₹1000 ₹1000 ₹1000
ਬਿਲਗਾ 0.1 ਟਨ ₹2000 ₹2200 ₹2100
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.6 ਟਨ ₹1100 ₹1200 ₹1150
ਦੋਰਾਹਾ 0.66 ਟਨ ₹900 ₹2000 ₹1153
ਫਰੀਦਕੋਟ 0.24 ਟਨ ₹600 ₹900 ₹800
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 0.87 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਮਹਿਤਪੁਰ 0.11 ਟਨ ₹2000 ₹2000 ₹2000
ਮੋਗਾ 34 ਟਨ ₹3600 ₹4000 ₹3800
ਮੁਕਤਸਰ 1.2 ਟਨ ₹800 ₹1200 ₹1000
ਨਾਭਾ 2.2 ਟਨ ₹400 ₹800 ₹500
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 1.02 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900

ਲੌਕੀ
ਬਨੂੜ 0.1 ਟਨ ₹700 ₹800 ₹800
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 0.4 ਟਨ ₹1000 ₹1500 ₹1200
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.7 ਟਨ ₹500 ₹600 ₹550
ਦੋਰਾਹਾ 0.74 ਟਨ ₹640 ₹1200 ₹837
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 21.3 ਟਨ ₹200 ₹500 ₹400
ਕਲਾਨੌਰ 0.1 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਖੰਨਾ 8.3 ਟਨ ₹600 ₹800 ₹700
ਲਾਲੜੂ 0.4 ਟਨ ₹1000 ₹1000 ₹1000
ਮੁਕਤਸਰ 0.2 ਟਨ ₹400 ₹600 ₹500

ਬੈਂਗਨ
ਅਜਨਾਲਾ 0.2 ਟਨ ₹1450 ₹1550 ₹1450
ਬੰਗਾ 1 ਟਨ ₹1700 ₹2787 ₹2000
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.6 ਟਨ ₹700 ₹800 ₹750
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.1 ਟਨ ₹1100 ₹1200 ₹1150
ਫਰੀਦਕੋਟ 1.11 ਟਨ ₹1000 ₹1500 ₹1200
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 1.03 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 14.2 ਟਨ ₹500 ₹700 ₹600
ਕਲਾਨੌਰ 0.2 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900
ਕਪੂਰਥਲਾ 22.4 ਟਨ ₹700 ₹800 ₹700
ਖੰਨਾ 3.3 ਟਨ ₹300 ₹600 ₹400
ਮਹਿਤਪੁਰ 0.07 ਟਨ ₹1000 ₹1000 ₹1000
ਮੁਕਤਸਰ 1 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900
ਨਾਭਾ 0.8 ਟਨ ₹700 ₹1300 ₹1000
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.56 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.3 ਟਨ ₹1100 ₹1300 ₹1200
ਰਈਆ 0.3 ਟਨ ₹1000 ₹1000 ₹1000

ਪੱਤਾਗੋਭੀ
ਬੰਗਾ 0.9 ਟਨ ₹400 ₹467 ₹467
ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ) 0.1 ਟਨ ₹600 ₹700 ₹700
ਫਰੀਦਕੋਟ 0.3 ਟਨ ₹300 ₹300 ₹300
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 3.2 ਟਨ ₹200 ₹300 ₹250
ਮੁਕਤਸਰ 0.2 ਟਨ ₹500 ₹700 ₹600
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਮੰਡੀ ਰਾਹੋ) 0.01 ਟਨ ₹350 ₹350 ₹350
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.36 ਟਨ ₹300 ₹400 ₹330

ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ
ਬੰਗਾ 1.4 ਟਨ ₹893 ₹1000 ₹940
ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ) 0.6 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹1000
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 1 ਟਨ ₹1000 ₹1000 ₹1000
ਬਿਲਗਾ 0.1 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.5 ਟਨ ₹1100 ₹1200 ₹1150
ਦੋਰਾਹਾ 0.06 ਟਨ ₹1500 ₹1500 ₹1500
ਫਰੀਦਕੋਟ 0.84 ਟਨ ₹450 ₹800 ₹700
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 0.14 ਟਨ ₹1200 ₹1400 ₹1300
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 12.4 ਟਨ ₹300 ₹500 ₹400
ਕਪੂਰਥਲਾ 50 ਟਨ ₹600 ₹700 ₹700
ਖੰਨਾ 3.8 ਟਨ ₹600 ₹1000 ₹800
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 1 ਟਨ ₹700 ₹900 ₹800
ਲਾਲੜੂ 1 ਟਨ ₹1000 ₹1000 ₹1000
ਮੌੜ 0.4 ਟਨ ₹1200 ₹1500 ₹1300
ਮੁਕਤਸਰ 1.5 ਟਨ ₹700 ₹900 ₹800
ਨਾਭਾ 3 ਟਨ ₹400 ₹800 ₹600
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 1.1 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900

ਗਾਜਰ
ਬੰਗਾ 0.3 ਟਨ ₹500 ₹1500 ₹1500
ਫਰੀਦਕੋਟ 0.04 ਟਨ ₹1600 ₹1600 ₹1600
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 7.8 ਟਨ ₹500 ₹700 ₹600
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.06 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਰਈਆ 0.2 ਟਨ ₹1300 ₹1300 ₹1300

ਫੂਲਗੋਭੀ
ਬੰਗਾ 1.7 ਟਨ ₹1500 ₹2304 ₹1849
ਬਨੂੜ 0.2 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹1000
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 0.7 ਟਨ ₹500 ₹900 ₹700
ਬਿਲਗਾ 0.98 ਟਨ ₹2500 ₹2700 ₹2600
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.1 ਟਨ ₹1500 ₹1600 ₹1550
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.1 ਟਨ ₹1100 ₹1200 ₹1150
ਦੋਰਾਹਾ 0.37 ਟਨ ₹1200 ₹1200 ₹1200
ਫਰੀਦਕੋਟ 0.99 ਟਨ ₹900 ₹1500 ₹1200
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 0.19 ਟਨ ₹1500 ₹1800 ₹1600
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.96 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1200
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 7.5 ਟਨ ₹1100 ₹1300 ₹1200
ਖੰਨਾ 2.2 ਟਨ ₹500 ₹800 ₹700
ਲਾਲੜੂ 0.3 ਟਨ ₹1500 ₹1500 ₹1500
ਮੌੜ 0.3 ਟਨ ₹1600 ₹1800 ₹1700
ਮਹਿਤਪੁਰ 0.09 ਟਨ ₹1000 ₹1500 ₹1500
ਮੁਕਤਸਰ 0.5 ਟਨ ₹1000 ₹1500 ₹1250
ਨਾਭਾ 1.1 ਟਨ ₹800 ₹1400 ₹1100
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਮੰਡੀ ਔਰ) 0.03 ਟਨ ₹1500 ₹1500 ₹1500
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਮੰਡੀ ਰਾਹੋ) 0.03 ਟਨ ₹1800 ₹1800 ₹1800
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 2.02 ਟਨ ₹1500 ₹1700 ₹1600
ਫਿਲੌਰ 0.4 ਟਨ ₹900 ₹1100 ₹1000
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.4 ਟਨ ₹900 ₹1100 ₹1000
ਰਈਆ 0.1 ਟਨ ₹700 ₹700 ₹700

ਅਰਬੀ
ਬੰਗਾ 0.2 ਟਨ ₹2839 ₹3000 ₹3000
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 3 ਟਨ ₹1300 ₹1800 ₹1600
ਮੁਕਤਸਰ 0.6 ਟਨ ₹2000 ₹2500 ₹2250
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.24 ਟਨ ₹2500 ₹2700 ₹2600

ਹਰਾ ਧਨਿਆ
ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ) 0.1 ਟਨ ₹1200 ₹1500 ₹1500
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 0.2 ਟਨ ₹1000 ₹1000 ₹1000
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.6 ਟਨ ₹1100 ₹1200 ₹1150
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 1.9 ਟਨ ₹700 ₹1100 ₹900
ਮੁਕਤਸਰ 0.1 ਟਨ ₹1000 ₹2000 ₹1500

ਖੀਰੇ
ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ 0.3 ਟਨ ₹400 ₹500 ₹450
ਅਜਨਾਲਾ 0.17 ਟਨ ₹650 ₹750 ₹650
ਬੰਗਾ 3.8 ਟਨ ₹500 ₹1281 ₹700
ਬਨੂੜ 0.1 ਟਨ ₹700 ₹800 ₹800
ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ) 0.8 ਟਨ ₹700 ₹800 ₹800
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.6 ਟਨ ₹1700 ₹1800 ₹1750
ਧੂਰੀ 0.1 ਟਨ ₹450 ₹500 ₹480
ਦੋਰਾਹਾ 0.65 ਟਨ ₹500 ₹1000 ₹608
ਫਰੀਦਕੋਟ 2.62 ਟਨ ₹569 ₹1000 ₹800
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.97 ਟਨ ₹600 ₹800 ₹700
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 18.5 ਟਨ ₹200 ₹400 ₹300
ਕਪੂਰਥਲਾ 114 ਟਨ ₹300 ₹400 ₹300
ਖੰਨਾ 15.7 ਟਨ ₹700 ₹1000 ₹800
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 1 ਟਨ ₹600 ₹800 ₹700
ਮੌੜ 1 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900
ਮੋਗਾ 55 ਟਨ ₹300 ₹500 ₹400
ਨਾਭਾ 9.1 ਟਨ ₹200 ₹600 ₹300
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 1.54 ਟਨ ₹500 ₹600 ₹530
ਨੂਰ ਮਹਿਲ 0.57 ਟਨ ₹800 ₹800 ₹800
ਫਿਲੌਰ 0.4 ਟਨ ₹700 ₹900 ₹800
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.3 ਟਨ ₹700 ₹900 ₹800

ਮਟਰ
ਬੰਗਾ 0.7 ਟਨ ₹3800 ₹5011 ₹4755
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.49 ਟਨ ₹3000 ₹3500 ₹3200

ਫ੍ਰਾਸ ਬੀਨ
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 1.4 ਟਨ ₹1600 ₹2000 ₹1800
ਖੰਨਾ 0.5 ਟਨ ₹1500 ₹2500 ₹2000

ਅਦਰਕ
ਬੰਗਾ 0.7 ਟਨ ₹4332 ₹5600 ₹5033
ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ) 0.4 ਟਨ ₹3500 ₹4000 ₹4000
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 0.1 ਟਨ ₹5000 ₹6000 ₹5500
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.9 ਟਨ ₹4400 ₹4500 ₹4450
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.1 ਟਨ ₹2700 ₹2800 ₹2750
ਦੋਰਾਹਾ 0.25 ਟਨ ₹5500 ₹6000 ₹5512
ਫਰੀਦਕੋਟ 0.29 ਟਨ ₹5000 ₹5500 ₹5400
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.26 ਟਨ ₹3000 ₹3500 ₹3200
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 2.8 ਟਨ ₹2700 ₹4000 ₹3300
ਖੰਨਾ 7.2 ਟਨ ₹2000 ₹3000 ₹2500
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.24 ਟਨ ₹4000 ₹4200 ₹4100

ਹਰੀ ਮਿਰਚ
ਅਜਨਾਲਾ 0.19 ਟਨ ₹2850 ₹2950 ₹2850
ਬੰਗਾ 1.4 ਟਨ ₹1000 ₹1845 ₹1500
ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ) 0.6 ਟਨ ₹2000 ₹2500 ₹2500
ਬਿਲਗਾ 2.94 ਟਨ ₹2000 ₹2200 ₹2100
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਟਨ ₹1900 ₹2000 ₹1950
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.1 ਟਨ ₹1400 ₹1500 ₹1450
ਫਰੀਦਕੋਟ 0.85 ਟਨ ₹1000 ₹1300 ₹1100
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 1.09 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.97 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1200
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 12.7 ਟਨ ₹600 ₹1000 ₹800
ਕਪੂਰਥਲਾ 22 ਟਨ ₹900 ₹1000 ₹900
ਖੰਨਾ 6.5 ਟਨ ₹1000 ₹1500 ₹1200
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 1 ਟਨ ₹1200 ₹1400 ₹1300
ਲਾਲੜੂ 0.6 ਟਨ ₹1000 ₹2000 ₹2000
ਮੌੜ 0.6 ਟਨ ₹2000 ₹2400 ₹2200
ਮੋਗਾ 3.2 ਟਨ ₹800 ₹1200 ₹1000
ਮੁਕਤਸਰ 0.8 ਟਨ ₹600 ₹1200 ₹900
ਨਾਭਾ 2.5 ਟਨ ₹400 ₹800 ₹600
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 1.54 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.1 ਟਨ ₹1900 ₹2100 ₹2000
ਰਈਆ 0.33 ਟਨ ₹2000 ₹2000 ₹2000

ਨਿੰਬੂ
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.2 ਟਨ ₹3900 ₹4000 ₹3950
ਦੋਰਾਹਾ 0.21 ਟਨ ₹4000 ₹7000 ₹5174
ਫਰੀਦਕੋਟ 0.82 ਟਨ ₹3000 ₹3500 ₹3200
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 0.1 ਟਨ ₹3000 ₹3500 ₹3500
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 6.4 ਟਨ ₹2700 ₹3800 ₹3300
ਖੰਨਾ 3.7 ਟਨ ₹2000 ₹3000 ₹2500
ਮੌੜ 0.2 ਟਨ ₹5800 ₹6200 ₹6000
ਮੁਕਤਸਰ 1.2 ਟਨ ₹1500 ₹3500 ₹2500
ਨਾਭਾ 1.2 ਟਨ ₹2700 ₹5000 ₹3500

ਕਕੜੀ (ਖਰਬੂਜਾ)
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 0.1 ਟਨ ₹1900 ₹2000 ₹1950
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.12 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1100

ਮਸ਼ਰੂਮ
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 5 ਟਨ ₹5400 ₹7100 ₹6000

ਪਿਆਜ
ਅਜਨਾਲਾ 0.3 ਟਨ ₹1500 ₹1600 ₹1500
ਬੰਗਾ 11 ਟਨ ₹1254 ₹1557 ₹1400
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 1.2 ਟਨ ₹1000 ₹1600 ₹1400
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 2.8 ਟਨ ₹1800 ₹1900 ₹1850
ਧੂਰੀ 1 ਟਨ ₹1200 ₹1500 ₹1300
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.7 ਟਨ ₹1400 ₹1600 ₹1500
ਫਰੀਦਕੋਟ 24.46 ਟਨ ₹1100 ₹1500 ₹1300
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 16.46 ਟਨ ₹1300 ₹1500 ₹1400
ਫੇਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ 0.19 ਟਨ ₹1900 ₹2000 ₹1950
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 6.52 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਖੰਨਾ 20.7 ਟਨ ₹1000 ₹1500 ₹1300
ਲਾਲੜੂ 3 ਟਨ ₹1200 ₹1500 ₹1300
ਮੌੜ 1 ਟਨ ₹1800 ₹2000 ₹1900
ਮੋਗਾ 33.7 ਟਨ ₹1200 ₹1600 ₹1400
ਮੁਕਤਸਰ 5 ਟਨ ₹1200 ₹1700 ₹1450
ਨਾਭਾ 20.9 ਟਨ ₹1000 ₹1700 ₹1400
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 2.5 ਟਨ ₹1300 ₹1400 ₹1330
ਰਈਆ 0.85 ਟਨ ₹1600 ₹1600 ₹1600

ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 48.4 ਟਨ ₹900 ₹1300 ₹1100

ਮਟਰ ਕੋਡ
ਨਾਭਾ 0.5 ਟਨ ₹3500 ₹5000 ₹4300

ਹਰੇ ਮਟਰ
ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ) 0.3 ਟਨ ₹4500 ₹5000 ₹5000
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 0.1 ਟਨ ₹4000 ₹5000 ₹4500
ਦੋਰਾਹਾ 0.29 ਟਨ ₹4000 ₹5000 ₹4793
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 1.4 ਟਨ ₹2800 ₹4600 ₹3500
ਖੰਨਾ 0.5 ਟਨ ₹2500 ₹4000 ₹3500
ਲਾਲੜੂ 0.08 ਟਨ ₹5000 ₹5000 ₹5000
ਮੁਕਤਸਰ 0.4 ਟਨ ₹4500 ₹5500 ₹5000

ਆਲੂ
ਅਜਨਾਲਾ 0.31 ਟਨ ₹900 ₹1000 ₹900
ਬੰਗਾ 7 ਟਨ ₹700 ₹975 ₹822
ਬਨੂੜ 0.2 ਟਨ ₹700 ₹800 ₹800
ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ) 1.8 ਟਨ ₹700 ₹800 ₹800
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 1.5 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900
ਬਿਲਗਾ 0.29 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1100
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 3.2 ਟਨ ₹300 ₹400 ₹350
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.8 ਟਨ ₹700 ₹800 ₹750
ਦੋਰਾਹਾ 1.95 ਟਨ ₹600 ₹800 ₹707
ਫਰੀਦਕੋਟ 2.5 ਟਨ ₹700 ₹1000 ₹800
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 4.85 ਟਨ ₹700 ₹900 ₹800
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 5.4 ਟਨ ₹600 ₹700 ₹650
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 85.4 ਟਨ ₹180 ₹640 ₹250
ਕਪੂਰਥਲਾ 9 ਟਨ ₹500 ₹600 ₹500
ਖੰਨਾ 16.9 ਟਨ ₹300 ₹600 ₹500
ਲਾਲੜੂ 2.5 ਟਨ ₹600 ₹700 ₹700
ਮੌੜ 1.4 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹950
ਮੋਗਾ 9.3 ਟਨ ₹400 ₹600 ₹500
ਮੁਕਤਸਰ 22 ਟਨ ₹700 ₹800 ₹750
ਨਾਭਾ 12 ਟਨ ₹400 ₹800 ₹600
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.3 ਟਨ ₹600 ₹800 ₹700
ਰਈਆ 0.65 ਟਨ ₹800 ₹800 ₹800

ਕੱਦੂ
ਅਜਨਾਲਾ 0.24 ਟਨ ₹1500 ₹1600 ₹1500
ਬੰਗਾ 1.5 ਟਨ ₹500 ₹1401 ₹1100
ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ) 0.8 ਟਨ ₹500 ₹700 ₹700
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 0.3 ਟਨ ₹500 ₹500 ₹500
ਬਿਲਗਾ 0.1 ਟਨ ₹1500 ₹1700 ₹1600
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 1.2 ਟਨ ₹400 ₹500 ₹450
ਧੂਰੀ 0.2 ਟਨ ₹500 ₹600 ₹550
ਫਰੀਦਕੋਟ 2.61 ਟਨ ₹400 ₹600 ₹500
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 3.52 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900
ਫੇਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ 0.43 ਟਨ ₹600 ₹700 ₹650
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 6.5 ਟਨ ₹400 ₹600 ₹500
ਕਲਾਨੌਰ 0.1 ਟਨ ₹500 ₹700 ₹600
ਕਪੂਰਥਲਾ 10.4 ਟਨ ₹400 ₹500 ₹400
ਖੰਨਾ 3.5 ਟਨ ₹300 ₹500 ₹400
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 2 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਮੰਡੀ ਔਰ) 0.01 ਟਨ ₹600 ₹600 ₹600
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਮੰਡੀ ਰਾਹੋ) 0.02 ਟਨ ₹500 ₹500 ₹500
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.88 ਟਨ ₹400 ₹500 ₹430
ਫਿਲੌਰ 0.4 ਟਨ ₹900 ₹1100 ₹1000
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.4 ਟਨ ₹900 ₹1100 ₹1000

ਮੂਲੀ
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 0.1 ਟਨ ₹500 ₹500 ₹500
ਫਰੀਦਕੋਟ 0.07 ਟਨ ₹785 ₹785 ₹785
ਮਹਿਤਪੁਰ 0.07 ਟਨ ₹1000 ₹1000 ₹1000
ਰਈਆ 0.1 ਟਨ ₹1000 ₹1000 ₹1000

ਤੋਰੀ
ਖੰਨਾ 1.5 ਟਨ ₹1000 ₹1500 ₹1200
ਮੁਕਤਸਰ 17 ਟਨ ₹2000 ₹2500 ₹2250

ਗੋਲ ਕੱਦੂ
ਅਜਨਾਲਾ 0.23 ਟਨ ₹1350 ₹1450 ₹1350
ਬੰਗਾ 1.6 ਟਨ ₹300 ₹467 ₹400
ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ) 0.8 ਟਨ ₹700 ₹800 ₹800
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 0.8 ਟਨ ₹700 ₹800 ₹730

ਪਾਲਕ
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 2.2 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900
ਮੁਕਤਸਰ 0.5 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900

ਚੱਪਲ ਕੱਦੂ
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 2 ਟਨ ₹600 ₹800 ₹700

ਟਿੰਡਾ
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 0.3 ਟਨ ₹1000 ₹2000 ₹1500
ਬਿਲਗਾ 0.98 ਟਨ ₹4000 ₹4200 ₹4100
ਦੋਰਾਹਾ 0.18 ਟਨ ₹2500 ₹3500 ₹2731
ਫਰੀਦਕੋਟ 0.42 ਟਨ ₹1412 ₹2000 ₹1600
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 0.64 ਟਨ ₹1800 ₹2200 ₹2000
ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 7.86 ਟਨ ₹1800 ₹2200 ₹2000
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 5.3 ਟਨ ₹700 ₹900 ₹800
ਖੰਨਾ 1.5 ਟਨ ₹700 ₹1000 ₹800
ਮੌੜ 0.5 ਟਨ ₹2300 ₹2600 ₹2400
ਮੁਕਤਸਰ 1.5 ਟਨ ₹2000 ₹3000 ₹2500
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 1.32 ਟਨ ₹2500 ₹2700 ₹2600

ਟਮਾਟਰ
ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ 0.1 ਟਨ ₹800 ₹1000 ₹900
ਅਜਨਾਲਾ 0.2 ਟਨ ₹1700 ₹1800 ₹1800
ਬੰਗਾ 3.5 ਟਨ ₹500 ₹800 ₹654
ਬਨੂੜ (ਖੇੜਾਗਜੁ) 1.5 ਟਨ ₹1000 ₹1200 ₹1200
ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ 1.5 ਟਨ ₹500 ₹700 ₹600
ਬਿਲਗਾ 0.29 ਟਨ ₹1500 ₹1700 ₹1600
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 1.1 ਟਨ ₹600 ₹700 ₹650
ਦੀਨਾਨਗਰ 0.25 ਟਨ ₹800 ₹900 ₹850
ਦੋਰਾਹਾ 1.89 ਟਨ ₹500 ₹1500 ₹742
ਫਰੀਦਕੋਟ 3.12 ਟਨ ₹240 ₹300 ₹300
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 4.83 ਟਨ ₹400 ₹600 ₹500
ਫੇਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ 0.29 ਟਨ ₹400 ₹500 ₹450
ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ (ਜਲੰਧਰ) 36.3 ਟਨ ₹200 ₹300 ₹300
ਖੰਨਾ 17.2 ਟਨ ₹600 ₹1000 ₹800
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ 1 ਟਨ ₹600 ₹800 ₹700
ਲਾਲੜੂ 1 ਟਨ ₹500 ₹800 ₹800
ਮੌੜ 0.8 ਟਨ ₹600 ₹1000 ₹800
ਮੋਗਾ 9.6 ਟਨ ₹3800 ₹4200 ₹4000
ਮੁਕਤਸਰ 4.5 ਟਨ ₹400 ₹600 ₹500
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ) 1.89 ਟਨ ₹500 ₹600 ₹530
ਫਿਲੌਰ (ਅਪ੍ਰਾ ਮੰਡੀ) 0.2 ਟਨ ₹700 ₹900 ₹800
ਰਈਆ 0.25 ਟਨ ₹1900 ₹1900 ₹1900

Leave a Comment