आज मक्का का मंडी भाव 13 अक्टूबर 2022 (Makka Mandi Bhav Today)

Makka Mandi Bhav Today 13 October 2022

12 अक्टूबर 2022 मक्का का मंडी भाव Makka Mandi Bhav Today

 Makka Mandi Bhav Today-Dahod-2135-2140, Yellow makka-2300, Gulabbagh (Bihar)-2280-2300, Best Quality-2350-2430, Vishakhapatnam Port new Maize-2270, Vijaywada (old Maize)-2450-2510, Gulbarga-2200-2400, Jaipur-2400, Ahire-2350, Poyand-2450, Mundva-2450, Narayangaon-2550, Indore old maize-2300-2325, New Maize-1600-2100,

यह भी पढ़ें- आज मंडियों में1509, 1718 और 1121 धान के भाव (1509 Dhan 1718 Dhan 1121 Dhan)

Makka Mandi Bhav Today Tamil Nadu-2300-2400 +100, Hyderabad-2200-2300+0, Bangalore-2250-2300+50, Rajasthan-2250-2300+0, Haryana-2300-2400+0, Punjab-2400-2450+0, Bavla-2425, Miraj-2170+20, Sangali-2250-2375+25, Baramati-2350+110, Soopa-2350+25, Manchar-2350+0, Sripur-2270-2300+50, Sitar Ganj-2250, Himmatnagar-2300, Chalisgaon-2200, Ahmedabad-2350, Wapi-2300, Badnawar-2300, Bachau-2250-2400+50

यह भी पढ़ें-आज बाजरा का मंडी भाव 13 अक्टूबर 2022 (Bajra Mandi Bhav Today)

13 अक्टूबर 2022 मक्का का मंडी भाव Makka Mandi Bhav Today

Makka Mandi Bhav Today Dahod-Avg-2135-2140+15, Yellow-2300, Gulabbagh (Bihar)-2280-2300, Best Quality-2350-2430, 1-2 N.-2450, Arrival-100 telar,

यह भी पढ़ें-13 अक्टूबर 2022 नरमा कपास का मंडी भाव (Narma Kapas Mandi Bhav Today)

Leave a Comment